моменат...
убрзај

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ АД
управљање, одржавање, превенција

Наша решења у области смањења трошкова, боље ефикасности и самом функционисању зграда којима управљамо и одржавамо само су један од доказа да је наш тим лидер у тој области.

Image Description
Image Description

О Нама

Наша политика има за циљ да негује културу транспарентности и у стварање безбедних радних места.

Да одржавамо мудру финансијску политику и инвестиционе одлуке,да ојачамо контролу трошкова и даље побољшамо квалитет и ефикасност наших услуга.

Непрекидност и квалитет безбедног и континуираног функционисања пословних зграда.
24-часовни надзор, руковање и одржавање постојећих техничких система.
Kонтрола параметара уласка, грејања, хлађења, климатизације итд.
Надзор и управљање потрошњом струје, воде, мазутом итд.
Image Description
Image Description

ПОЛИТИKА ИНТЕГРИСАНОГ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМА (ИМС)

Изјава о надлежности и одговорности

Kроз ову Политику ИМС предузеће ПОСЛОВНИ ОБЈЕKТИ АД дефинисала је мере и активности неопходне за пружање услуга одржавања и управљања јавним објектима уз остваривање циљева квалитета, заштите животне средине, безбедности и здравља на раду и енергетске ефикасности, у складу са визијом оснивача и мисијом предузећа.

Планирање пословних процеса

Стварање услова за поуздан и одржив развој предузећа

Стварање услова за поуздан и одржив развој предузећа;

Поузданост у пружању услуга

Потпуно задовољавање захтева корисника

Повећање мотивације, стални развој компетентности, одговорности и лојалности запослених уз стални развој свести за одрживу реализацију активности;

Развој

Интерно и екстерно информисање

Потпуна усклађеност пословања са законским и другим захтевима који се односе на пословање предузећа;

Примена интегрисаног менаџмент система

Превенције ризика и коришћење прилика

Реализацијом својих обавеза тачно и на време сви запослени дају свој лични допринос спровођењу ове Политике интегрисаног менаџмент система.


Превентивно одржавање

је кључни аспект одржавања објеката и опреме, јер осигурава континуирани рад и смањује трошкове поправаки машина и уређаја.

ISO 9001:2015

менаџмент квалитетом (ISO 9001:2015)

ISO 14001:2015

менаџмент животном средином (ISO 14001:2015)

OHSAS 45001:2018

менаџмент безбедношћу и здрављем на раду (OHSAS 45001:2018)

ISO 50001:2018

менаџмент енергијом (ISO 50001:2018)

КОНТРОЛНО ТЕЛО

Kонтролно тело је посебна организациона целина у саставу ПОСЛОВНИ ОБЈЕKТИ АД и бави се контролисањем:

- инсталација хидрантске мреже за гашење пожара
- инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара
- инсталација и уређаја за гашење пожара распршеном водом
- инсталација за одвођење дима и топлоте


Политика независности и непристрасности


Захтев за контролисање

Овде можете преузети захтев за контролисање.

жалба или приговор

У случају да имате жалбу или приговор на наш рад

контактирајте нас путем мејла: kontrolnotelo@poslovniobjekti.rs

Поступак решавања приговора и жалби

Бенефити

Зашто баш ми?

Фирма је конципирана тако да организацијом и присутношћу радника на локацијама пословних зграда, обезбеди непрекидно функционисање свих техничких система, инсталација, постројења, опреме; исправност свих елемената екстеријера и ентеријера зграде и радних простора; непрекидно безбедносно функционисање противпожарних и сигурносних система итд.

50+
Година рада
99.9%
задовољних корисника

НАШИ ПАРТНЕРИ


ИНВЕСТИТОРИ

Проверите најновије вести везано за нашу компанију.

Документација се налази на страни ПРЕУЗМИ.

Контактирајте нас

Отворени смо за разговор

Адреса

Ресавска 32, 11000 Београд, Србија

E-mail

office@poslovniobjekti.rs

Позовите

+381 11 3612025
(Понедељак-Петак: 07am to 15pm)
premium bootstrap themes

Желите да будете део нашег тима?

Напишите пар речи о себи.
Где сте радили и колико дуго.
Где сте чули за нас.
А ми ћемо вас контактирати у најкраћем року..


Контактирајте нас