momenat...
ubrzaj

POSLOVNI OBJEKTI AD
upravljanje, održavanje, prevencija

Naša rešenja u oblasti smanjenja troškova, bolje efikasnosti i samom funkcionisanju zgrada kojima upravljamo i održavamo samo su jedan od dokaza da je naš tim lider u toj oblasti.

Image Description
Image Description

O Nama

Naša politika ima za cilj da neguje kulturu transparentnosti i u stvaranje bezbednih radnih mesta.

Da održavamo mudru finansijsku politiku i investicione odluke,da ojačamo kontrolu troškova i dalje poboljšamo kvalitet i efikasnost usluga.

Neprekidnost i kvalitet bezbednog i kontinuiranog funkcionisanja poslovnih zgrada.
24-časovni nadzor, rukovanje i održavanje postojećih tehničkih sistema.
Kontrola parametara ulaska, grejanja, hlađenja, klimatizacije itd.
Nadzor i upravljanje potrošnjom struje, vode, mazutom itd.
Image Description
Image Description

POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA (IMS)

Izjava o nadležnosti i odgovornosti

Kroz ovu Politiku IMS preduzeće POSLOVNI OBJEKTI AD definisala je mere i aktivnosti neophodne za pružanje usluga održavanja i upravljanja javnim objektima uz ostvarivanje ciljeva kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i energetske efikasnosti, u skladu sa vizijom osnivača i misijom preduzeća.

Planiranje poslovnih procesa

Stvaranje uslova za pouzdan i održiv razvoj preduzeća

Razvoj konkurentnosti na načelima javnosti i transparentnosti;

Pouzdanost u pružanju usluga

Potpuno zadovoljavanje zahteva korisnika

Povećanje motivacije, stalni razvoj kompetentnosti, odgovornosti i lojalnosti zaposlenih uz stalni razvoj svesti za održivu realizaciju aktivnosti;

Razvoj

Interno i eksterno informisanje

Potpuna usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim zahtevima koji se odnose na poslovanje preduzeća;

Primena integrisanog menadžment sistema

Prevencije rizika i korišćenje prilika

Realizacijom svojih obaveza tačno i na vreme svi zaposleni daju svoj lični doprinos sprovođenju ove Politike integrisanog menadžment sistema.


Preventivno održavanje

je ključni aspekt održavanja objekata i opreme, jer osigurava kontinuirani rad i smanjuje troškove popravaka.

ISO 9001:2015

menadžment kvalitetom (ISO 9001:2015)

ISO 14001:2015

menadžment životnom sredinom (ISO 14001:2015)

OHSAS 45001:2018

menadžment bezbednošću i zdravljem na radu (OHSAS 45001:2018)

ISO 50001:2018

menadžment energijom (ISO 50001:2018)

KONTROLNO TELO

Kontrolno telo je posebna organizaciona celina u sastavu POSLOVNI OBJEKTI AD i bavi se kontrolisanjem:

- instalacija hidrantske mreže za gašenje požara
- instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara
- instalacija i uređaja za gašenje požara raspršenom vodom
- instalacija za odvođenje dima i toplote


Politika nezavisnosti i nepristrasnosti


Zahtev za kontrolisanje

Ovde možete preuzeti zahtev za kontrolisanje.

žalba ili prigovor

U slučaju da imate žalbu ili prigovor na naš rad

kontaktirajte nas putem mejla: kontrolnotelo@poslovniobjekti.rs

Postupak rešavanja prigovora i žalbi

Benefiti

Zašto baš mi?

Firma je koncipirana tako da organizacijom i prisutnošću radnika na lokacijama poslovnih zgrada, obezbedi neprekidno funkcionisanje svih tehničkih sistema, instalacija, postrojenja, opreme; ispravnost svih elemenata eksterijera i enterijera zgrade i radnih prostora; neprekidno bezbednosno funkcionisanje protivpožarnih i sigurnosnih sistema itd.

50+
Godina rada
99.9%
zadovoljnih korisnika

NAŠI PARTNERI


INVESTITORI

Proverite najnovije vesti vezano za našu kompaniju.

Dokumentacija se nalazi na strani PREUZMI.

Kontaktirajte nas

Otvoreni smo za razgovor

Adresa

Resavska 32, 11000 Beograd, Srbija

E-mail

office@poslovniobjekti.rs

Pozovite

+381 11 3612025
(Ponedeljak-Petak: 07am to 15pm)
premium bootstrap themes

Želite da budete deo našeg tima?

Napišite par reči o sebi.
Gde ste radili i koliko dugo.
Gde ste čuli za nas.
A mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku.


Kontaktiraj nas